Showing all 7 results

ขอต้อนรับเข้าสู่การปรุงอาหารแนวสร้างสรรค์และแปลกใหม่ใจกลางกรุงเทพมหานคร ที่โรงแรม โซ แบงคอก ดูข้อมูลเพิ่มเติม

Offer
Original price was: ฿2,824.00.Current price is: ฿2,100.00.
Select options
Offer
New

DINE IN STYLE

FIT-SOLUTION

Original price was: ฿30,500.00.Current price is: ฿15,000.00.
Select options

DINE IN STYLE

Seafood & Sparkling

฿1,200.00฿2,500.00
Offer
Original price was: ฿1,177.00.Current price is: ฿800.00.
Select options
Offer
฿1,300.00฿1,600.00
Offer

DINE IN STYLE

Chocolab HI-TEA

Original price was: ฿880.00.Current price is: ฿790.00.
Select options
Offer
New

DINE IN STYLE

Fashion HI-TEA

฿750.00฿1,300.00