ประกาศทางกฎหมาย

คุณกำลังใช้บริการเชื่อมต่อบนอินเตอร์เน็ตกับโรงแรมโซ แบงคอก ในฐานะผู้เข้าใช้บริการ การเข้าใช้บริการบนเว็บไซต์นี้ แสดงว่าคุณได้ยอมรับข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้งานบนเว็บไซต์แล้ว

• ข้อมูลผู้ดูแลเว็บไซต์:
เว็บไซต์นี้อยู่ในการควบคุมดูแล และแก้ไขโดยโรงแรมโซ แบงคอก

• ข้อมูลเว็บโฮสติ้ง:
เว็บไซต์นี้จดทะเบียนภายใต้บริษัท SG Hosting Inc. อยู่ภายใต้กฎหมายของรัฐเดลาแวร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีที่อยู่จดทะเบียนอยู่ที่เลขที่ 901 N. Pitt St, Suite 325, Alexandria 22314 VA, USA www.siteground.com

• นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล:
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของโรงแรมโซแบงคอก สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ คลิกที่นี่

• ลิขสิทธิ์:
การนำเสนอข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์ รวมถึงชื่อโดเมน เครื่องหมายการค้า โลโก้ ชื่อแบรนด์ ภาพวาด ภาพประกอบ ภาพถ่าย ข้อความ กราฟิก และไฟล์อื่นๆ ที่พบในเว็บไซต์นี้ ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาฉบับปัจจุบัน และเป็นกรรมสิทธิ์ของโรงแรมโซ แบงคอก หรือได้รับอนุญาต และได้รับความยินยอมให้โรงแรมโซ แบงคอก นำไปใช้ได้

ไม่อนุญาตให้นำองค์ประกอบใดๆ ที่พบบน https://my.so-bangkok.com ไปทำการคัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ซ้ำ โหลด เปลี่ยนแปลง ส่งต่อ หรือแจกจ่าย ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากทางโรงแรมโซ แบงคอก ยกเว้นในกรณีนำไปใช้เป็นการส่วนบุคคล และไม่ได้เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ทางการพาณิชย์ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบปัจจุบันที่พบได้บนเว็บไซต์

รายการดังต่อไปนี้ต้องมาพร้อมสำเนาทั้งหมด หรือบางส่วนของเนื้อหาของเว็บไซต์: “ © ลิขสิทธิ์ของโรงแรมโซแบงคอก รูปภาพที่ใช้บนhttps://my.so-bangkok.com โดยไม่มีข้อผูกมัด ”

ผู้ใช้งานท่านใด นำองค์ประกอบบนเว็บไซต์ https://my.so-bangkok.com ไปใช้โดยไม่ได้รับการอนุญาตอย่างชัดเจนจะถือเป็นการละเมิดสิทธิ์ของโรงแรมโซ แบงคอก ทางโรงแรมโซ แบงคอกสามารถฟ้องร้องได้ในข้อหาการปลอมแปลงเอกสารภายใต้ประมวลกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งราชอาณาจักรไทย

• โรงแรมโซ แบงคอก มีสิทธิ์ในฐานะผู้สร้างข้อมูล เป็นผู้ผลิตฐานข้อมูล
ลูกค้า ผู้ที่รับบริการ พาร์ทเนอร์ และผู้ถือหุ้น มีไม่สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล ไม่สามารถส่งต่อ หรือครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลบน https://my.so-bangkok.com เพื่อประโยชน์ส่วนตน

ท่านสามารถคัดลอกและ/หรือนำเนื้อหาบางส่วนของเว็บไซต์นี้มาเผยแพร่ซ้ำเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้ส่วนบุคคลได้ ตราบเท่าที่การคัดลอกและ/หรือการเผยแพร่ซ้ำนั้นไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล และเป็นข้อมูลสำคัญ (ทั้งในแง่ของคุณภาพหรือปริมาณ) บนเว็บไซต์ นอกจากนี้ ยังห้ามมิให้คัดลอก และ/หรือนำข้อมูลกลับมาเผยแพร่ซ้ำ แม้ว่าจะไม่ใช่ข้อมูลดังกล่าวจะไม่ใช่เนื้อหาสำคัญ

การคัดลอกข้อมูลทั้งหมด หรือบางส่วนบนเว็บไซต์ด้วยวิธีการใดๆ ก็ตามเป็นสิ่งที่มิควรกระทำ ตามประมวลกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งราชอาณาจักรไทย โดยห้ามมิให้นำไปใช้ในการสื่อสารต่อสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาทั้งหมด หรือบางส่วนบนเว็บไซต์ในรูปแบบใดก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ห้ามใช้เนื้อหาของเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการพาณิชย์โดยเด็ดขาด

• เครดิตรูปภาพ
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปภาพที่ใช้บน https://my.so-bangkok.com โปรดศึกษาเพิ่มเติมที่เครดิตรูปภาพ คลิกที่นี่

• ความรับผิดชอบ
ข้อมูลทั้งหมดที่เข้าถึงได้บนเว็บไซต์นี้ ทางโรงแรม โซ แบงคอก ไม่รับประกัน และไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดปัญหาในการนำข้อมูลไปใช้

ปัญหาที่เกิดขึ้นผู้นำไปใช้งานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว และโรงแรมโซ แบงคอก ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลได้ทุกเมื่อ ผ่านการอัพเดทผ่านทาง https://my.so-bangkok.com

ผู้ใช้งานตกลงที่จะไม่ส่งต่อข้อมูลใดๆ บนเว็บไซต์นี้ ที่เกี่ยวข้องกับความผิดคดีทางแพ่ง หรือทางกฎหมายอื่นๆ และตกลงที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่ผิดต่อกฎหมาย การหมิ่นประมาท หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยของราชอาณาจักรไทยผ่านทางเว็บไซต์นี้

โรงแรมโซ แบงคอก ดำเนินการภายใต้ขอบเขตที่เหมาะสมเพื่อส่งมอบข้อมูลที่มีอยู่ และ/หรือเครื่องมือที่ได้รับการรับรองแล้วแก่ผู้ใช้บริการบนเว็บไซต์ ทั้งนี้ โรงแรมฯไม่สามารถรับผิดชอบต่อความผิดพลาดใดๆ รวมถึงกรณีที่ท่านได้รับข้อมูลไม่เพียงพอ และ/หรือการติดไวรัสจากบนเว็บไซต์ https://my.so-bangkok.com

เว็บไซต์ภายนอกที่มีไฮเปอร์ลิงก์เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของโรงแรมฯ ที่ไม่ได้อยู่ในความดูแลของโรงแรมโซ แบงคอก อยู่เหนือการควบคุมดูแลของโรงแรมโซ แบงคอก หากเกิดปัญหาจากการใช้เว็บไซต์ภายนอกต่างๆ ผู้ใช้งานจะรับผิดชอบทั้งหมด อันเกิดจากการใช้งานเว็บไซต์เหล่านี้

• ไฮเปอร์ลิงก์
การสร้างไฮเปอร์ลิงก์ไปยัง https://my.so-bangkok.com ต้องได้รับความยินยอมจากโรงแรมโซ แบงคอก ก่อนนำไปใช้

• อีเมล
สำหรับการแสดงความคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับการใช้งานบน https://my.so-bangkok.com โปรดแจ้งข้อมูลของท่านให้เราทราบ คลิกที่นี่เพื่อแจ้งปัญหาการใช้งาน

• โปรดทราบ
ข้อความใดๆ ก็ตามที่ส่งผ่านเว็บไซต์บนอินเตอร์เน็ตอาจมีการปิดกั้น และทางโรงแรมไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยจนกว่าโรงแรมฯ จะได้รับข้อมูลนั้น

 

เครดิตรูปภาพ

รูปภาพที่ใช้บนเว็บไซต์นี้ไม่มีข้อผูกมัดตามสัญญา ภาพถ่าย และเอกสารทั้งหมดที่ใช้ในการแสดงตัวอย่างผลิตภัณฑ์เป็นภาพที่ไม่มีสัญญาผูกมัด เครดิตรูปภาพ: © copyright