ที่อยู่

โซ แบงคอก
เลขที่ 2 ถนนสาธรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก

10500 กรุงเทพฯ
ประเทศไทย

ติดต่อ

โทร: 02 624 0000
แฟกซ์: 02 624 0111
อีเมล: H6835@SO-HOTELS.COM